avaralanmaq

f. Avara-avara gəzmək, veyllənmək, xeyirli bir işlə məşğul olmamaq, vaxtını boş-boşuna keçirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • avaralanma — «Avaralanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərşinnəməx’ — I (Tovuz) qaçmaq. – Burdan elə ərşinnərsən ki, gözüm səni yörməz II (Qarakilsə) boş boş gəzmək, avaralanmaq. – Sə:rdən axşama teyin küçələri ərşinniyir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ixsımağ — (Salyan) avaralanmaq. – Axşamacan ixsıyırsan qapıları, yıxıl oti öydə də …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küvərlənmək — (Ağdaş, Göyçay) avaralanmaq. – Əli küvərlənir axşamacan (Ağdaş) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lovudu — vurmax: (Gədəbəy) avaralanmaq, boş boş gəzmək. – Dosdum lovudu vuroy buralarda daη üzünnən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səmələmməx’ — (Gəncə, Tovuz) avaralanmaq, işsiz gəzmək. – Gənə buralarda niyə səmələnirsən? (Gəncə); – İşiη, güjüη yoxdumu, bu yollarda nə səmələnirsəη? (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərhayi — (Şamaxı) işsiz, boş bikar gəzən, avara ◊ Sərhayi olmağ – işsiz, boşbikar gəzmək, avaralanmaq. – İbad lap sərhayi olıb, heç bir iş dalı:cən getmir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • süməlləməx’ — (Çənbərək) işsiz, boşbikar gəzmək, avaralanmaq. – Furu aralıxlardaja süməllənir axşamatana …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şütüməx’ — (Gədəbəy, Xanlar, Kəlbəcər) avaralanmaq, veyllənmək, boş boş gəzmək. – Ə, niyə şütüyöysüη, öyə simitdiy vermeysiη (Gədəbəy); – Pis itdər gedey qapılarda gəzey, de:llər şütüyöy (Kəlbəcər); – Ə, buralarda nə şütüyöysəη? (Xanlar) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zavq — eləməx’: (Cəbrayıl) avaralanmaq, boş boşuna gəzmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.